Privilegia typogaphica polonorum. Polskie przywileje drukarskie 1493-1793

Opublikowany Autor blogksiazki

Oddawana do rąk użytkowników publikacja ma za zadanie udostępnić możliwie najpełniejszy materiał źródłowy dotyczący przywilejów drukarskich. Polskie i obce zasoby archiwalne i biblioteczne pozwoliły na zgromadzenie 380 dokumentów pochodzących z lat 1493-1793.
W pracy podajemy informację o osobach, które wystawiły dokumenty, które je otrzymywały, które wspierały starania o ich uzyskanie oraz autorach wymienionych w nich dzieł.
Publikacja pozwoli rozszerzyć i pogłębić badania nie tylko nad dziejami dawnej książki drukowanej w Polsce, ale także nad funkcjonowaniem nowożytnej kancelarii królewskiej, miejskiej i kościelnej.
Opracowanie poprzedzone jest wstępem, zawierającym wiadomości o wystawach, formach przekazu i funkcjonowaniu przywilejów drukarskich. Zamieszczono również indeks osobowy i geograficzny.