Prawo wekslowe

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny na 1.10.2009 r.
Prezentowana książka stanowi obszerne, systematyczne i aktualne opracowanie prawa wekslowego. Wykładnia i stosowanie tego prawa ma istotne znaczenie we współczesnej praktyce gospodarczej, o czym świadczy liczne orzecznictwo sądowe, a przy tym wciąż sprawia trudności.

Praca ta przeznaczona jest zatem przede wszystkim dla osób posługujących się prawem wekslowym w praktyce – sędziów, radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów przygotowujących się do wykonywania tych zawodów.