Prawo w diagramach. Postępowanie podatkowe

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka przedstawia zagadnienia postępowania podatkowego, kontroli skarbowej i postępowania kontrolnego z uwzględnieniem instytucji materialnego prawa podatkowego, uregulowanych w Ordynacji podatkowej. Graficzna formuła prezentacji tej problematyki służy zrozumieniu mechanizmów funkcjonujących na gruncie postępowania podatkowego i uporządkowaniu wiedzy w tym zakresie oraz sprzyja zapoznaniu się w przejrzystej i zrozumiałej formie z najważniejszymi instytucjami prawa podatkowego oraz podstawowymi zasadami, na których się ono opiera. Przy doborze poszczególnych zagadnień oraz stopnia ich szczegółowości Autorzy kierowali się przede wszystkim własnymi doświadczeniami zdobytymi w praktyce stosowania prawa podatkowego.