Prawo upadłościowe i naprawcze

Opublikowany Autor blogksiazki

Niniejsza książka ma na cellu ukazanie podstawowych schematów postępowania upadłościowego i naprawczego. Forma diagramów z jednej strony umożliwia pokazanie modelowych elementów opisywanej części postępowania, z drugiej dla swej czytelności umożliwia uwzględnienie wszystkich możliwych sytuacji, które zachodzą w gospodarce. Koniecznie wyjaśnienia znajdują się w komentarzach do diagramów,a praktyczne stosowanie poszczególnych norm ukazane zostało w wybranych orzeczeniach sądowych. Struktura treści odpowiada systematyce ustawy, co ułatwia odnalezienie aktualnie interesujących czytelnika zagadnień i odniesienie ich do przepisów prawa. Książka może stanowić użyteczną pomoc zarówno dla nauki prawa upadłościowego i naprawczego, jak i dla jego praktycznego stosowania.
(ze wstępu).