Prawo i ekonomia konkurencji

Opublikowany Autor blogksiazki

Konkurencja w unijnym porządku prawnym nie jest celem samym w sobie. Wolna konkurencja wpływa na harmonijny rozwój działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia, a w konsekwencji podnosi poziom życia obywateli Unii Europejskiej. Unijna polityka konkurencji musi się wiec kształtować w oparciu o zdobycze ekonomii, regulacje prawne oraz praktykę decyzyjną Komisji Europejskiej i orzecznictwa sadów unijnych.
Dlatego oddajemy do rak Czytelników książkę, która czerpie z tych wszystkich źródeł. Autorami publikacji są zarówno prawnicy, jak i ekonomiści, którzy analizują prawo i ekonomię konkurencji przez pryzmat własnych doświadczeń zawodowych w instytucjach Unii Europejskiej.
Dr Bartłomiej Kurcz, redaktor

Książka w pełni zasługuje na zarekomendowanie polskim czytelnikom. Powinna ona zwłaszcza trafić w ręce urzędników państwowych i sędziów, przedsiębiorców i kadry zarządzającej przedsiębiorstw, a także prawników i ekonomistów świadczących usługi doradcze na rzecz administracji i gospodarki. Publikacja zasługuje również na zainteresowanie i uwagę ze strony pracowników naukowych i studentów wydziałów prawa, zarządzania i nauk ekonomicznych. ze słowa wstępnego
prof. UW dr. hab. Tadeusza Skocznego