Praca z uczniem zdolnym. Zadania konkursowe dla uczniów gimnazjum. Biblioteka nauczyciela fizyki, zeszyt 6

Opublikowany Autor blogksiazki

Nauczyciel może z tego zbioru wybrać zadania (podstawa programowa z fizyki z niewielkimi rozszerzeniami) do konkursu organizowanego w swojej szkole. Publikacja obejmuje materiały przeznaczone dla nauczycieli uczących z podręczników dla gimnazjum („Fizyka dla gimnazjum”, „Zrozumieć świat. Podręcznik fizyki dla gimnazjum”) oraz z podręczników dla szkoły ponadgimnazjalnej z zakresu podstawowego.