Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem

Opublikowany Autor blogksiazki

Opracowanie jest komentarzem do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, krajowego Prawa celnego i Ordynacji podatkowej. Przybliżone zostały w nim poszczególne instytucje prawa celnego oraz zasady stosowania procedur administracyjnych. Zwrócono też szczególną uwagę na sytuacje, które mają lub mogą mieć wymiar finansowy dla osób realizujących te normy w praktyce.

Publikacja kierowana jest do:

* doradców podatkowych – publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym, poszerzające kompetencje doradców podatkowych w sprawach celnych
* funkcjonariuszy Służby Celnej i Straży Granicznej
* pracowników urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej
* pracowników wymiaru sprawiedliwości
* osób kierujących i zarządzających przedsiębiorstwami
* agentów celnych, adwokatów, radców prawnych, księgowych
* studentów prawa administracyjnego i ekonomii