Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta

Opublikowany Autor blogksiazki

W książce została zgromadzona nie tylko wiedza o mieście (w części pierwszej jest mowa o ontologiach, w części drugiej charakteryzowane są wybrane kategorie doświadczania miasta – jako palimsestu, tekstu, intertekstu i hipertekstu, zaś część trzecia poświęcona jest próbie uchwycenia tożsamości miasta poza metafizyką), ale także osobiste doświadczenie miast przez Autorkę. Połączenie tych elementów czyni z pracy niezwykle cenną lekturę – zwłaszcza dla kulturoznawców, filozofów, filologów i etnologów oraz wszystkich zainteresowanych „problematyką miasta”.