Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza

Opublikowany Autor blogksiazki

Zwięzły i napisany w przystępnym stylu podręcznik stanowi spójny i tematyczny przegląd polityki społecznej w świecie współczesnym, bowiem:
* Przyjmuje perspektywę porównawczą i różne podejścia do polityki społecznej w poszczególnych krajach, analizując zarówno najbardziej ogólne cechy polityki społecznej, jak i szczegółowe rozwiązania zastosowane w poszczególnych krajach.
* Podejmuje dyskusję nad zastosowaniem teorii porównawczej w polityce społecznej.
* Analizuje poszczególne obszary polityki społecznej w tym zabezpieczenie społeczne, politykę rynku pracy (rozdział napisany przez Margaret May), opiekę zdrowotną, opiekę społeczną i edukację.
– Dostarcza porównawczych analiz aktualnych bolączek polityki społecznej takich jak skutki starzenia się społeczeństw i oddziaływania sił globalnych.

Ludziom dopiero uczących się funkcjonowania systemu społecznego świat polityki społecznej może wydać się czymś trudnym i zniechęcającym. Dlatego starałem się wyjaśnić ludziom jak działa system upraszczając wywód tak bardzo jak to tylko możliwe (…) Ogólnie mówiąc nie widzę potrzeby traktowania polityki społecznej jako dyscypliny ściśle „akademickiej”. Kwestie z którymi ma do czynienia polityka społeczna są tymi samymi, z którymi zmagamy się w trakcie naszego życia. Poznawanie polityki społecznej jest ważnym elementem edukacji obywatelskiej.
Michael Hill