Podstawy rachunkowości. Podręcznik

Opublikowany Autor blogksiazki

Rachunkowość jest uważana za trudną i skomplikowaną dyscyplinę naukową. Doskonalą pomocą w jej opanowaniu jest ten przystępny i przejrzyście skonstruowany podręcznik, przygotowany przez zespól pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej. Omówiono w nim szczegółowo następujące zagadnienia:
pojęcie i zasady rachunkowości,
cechy i rodzaje dowodów księgowych,
układ bilansu oraz rachunku zysków i strat,
zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych,
podstawy organizacji rachunkowości (m.in. zakładowy plan kont oraz ewidencja syntetyczna i analityczna],
sposoby ewidencji wybranych zdarzeń gospodarczych,
zasady sporządzania, badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.
Praca ma charakter uniwersalny, odpowiadający wszystkim formom organizacyjno prawnym jednostek gospodarczych oraz wszystkim rodzajom wykonywanej działalności. Jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, a także dla początkujących księgowych.
W książce uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku.