Podstawy działalności handlowej. Podręcznik

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, zawód: sprzedawca. W podręczniku omówiono:
* podstawy działalności gospodarczej,
* otoczenie przedsiębiorstwa handlowego,
* elementy prawa pracy,
* zagadnienia związane z bhp w placówkach handlowych.

Podręcznik zawiera przykładowe testy do sprawdzenia nabytej wiedzy.