Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce

Opublikowany Autor blogksiazki

Znowelizowany tekst Podstawy programowej katechezy z 2001 r.

Dokument został przyjęty podczas 351 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 8 marca 2010 roku.

Odnosi się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej i zawiera:
* charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacji;
* Podstawę programową nauczania religii (w przedszkolu lub w szkole), obejmującą cele katechetyczne, zadania nauczyciela religii, treści oraz sposób ich realizacji;
* wykaz wymagań innych przedmiotów szkolnych, służących korelacji nauczania religii z edukacją szkolną;
* propozycje współpracy środowisk katechetycznych (rodziny i parafii).