Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej

Opublikowany Autor blogksiazki

Na książkę składa się czternaście popularnonaukowych esejów poświęconych narodowościom zamieszkującym terytorium Rzeczypospolitej szlacheckiej. Scharakteryzowano zarówno grupy etniczne obecne na tych ziemiach od czasów pradawnych (Litwini, Rusini), jak i przybyszy, którzy pojawili w państwie polsko-litewskim w średniowieczu i w stuleciach XVI-XVIII (Niemcy, Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Karaimi, Cyganie, ale także Włosi, Szkoci, Mennonici). Każda z tych społeczności wniosła swą cegiełkę do mozaiki kulturalnej dawnej Rzeczypospolitej.