Pod wezwaniem Boga czy Narodu. Religia a ustrój – studium przypadku polskich konstytucji

Opublikowany Autor blogksiazki

W niniejszej publikacji autor analizuje polską tradycję konstytucyjną, szczególnie zaś interesuje go rozwój i ewolucja treści pojęcia "suweren", oraz rola suwerena w kolejnych polskich ustawach zasadniczych, poczynając od Ustawy Rządowej, uchwalonej 3 maja 1997 r. a skończywszy na Konstytucji III RP, uchwalonej 2 kwietnia 1997 r. Innymi słowy, dr Bała stara się odpowiedzieć na pytanie, w kim – zgodnie z duchem i literą naszych konstytucji – ustawodawca postrzega suwerena, źródło i kryterium prawa: w Bogu czy w Narodzie? Jest to więc również pytanie o pozycję kościołów i związków wyznaniowych w państwie, o relację państwo-Kościół, o wolność sumienia i wyznania, sytuację wierzących i niewierzących.
Wbrew pozorom odpowiedź wcale nie jest, już choćby z racji ponad pięćsetletniej historii parlamentaryzmu w Polsce, tradycji demokracji szlacheckiej i monarchii elekcyjnej, wreszcie republikańskich aspiracji państwa polskiego…