Plastyka, klasa 1-3, Kraina sztuki, zeszyt ćwiczeń, WSZPWN

Opublikowany Autor blogksiazki

W związku z reformą programową Wydawnictwo Szkolne PWN przygotowało nowe zeszyty do gimnazjum do zajęć artystycznych z plastyki, które kontynuują serię Kraina sztuki.
Zeszyty składają się z kilku modułów przewidzianych na pracę z uczniami podczas 1 semestru.
Działania artystyczne z różnych dziedzin mają formę projektów, które nauczyciel może dowolnie modyfikować, dopasowując do możliwości uczniów i szkoły.
Zeszyt podzielono na dwie części:
* wprowadzająca – opisująca prostym językiem najistotniejsze wiadomości z danej dziedziny sztuki, łącząc teorię z ćwiczeniami,
* projektową – podającą krok po kroku czynność i zadania potrzebne do wykonania konkretnego projektu.