Pierwszy polski Papież?

Opublikowany Autor blogksiazki

Panorama losów przodków papieża Piusa X

Święty Pius X był jednym z największych, a zarazem najbardziej kontro­wersyjnych papieży. Odkąd przyjął tiarę, niejasna stała się kwestia jego pochodzenia – Włoch czy Polak? Sto lat temu nietrudno byłoby to ustalić, gdyby nie ludzie, którzy ukryli, zniszczyli bądź sfał­szo­wali zaświadczające o tym dokumenty.

Taka luka źródłowa jest jednak bardzo znacząca. Jak napisał we wstępie autor tej książki oraz best­sel­lerów poświęconych zamachowi na generała Sikor­skie­go i zbrodni katyńskiej, "wiem z doświadczenia, że dokumenty są ukrywane, niszczone i fał­szo­­wane, gdy w grę wchodzą bardzo ważne powody kie­rujące postępowaniem bardzo waż­nych osób i insty­tucji"…

Jakie to były osoby i instytucje? Dlaczego zaginęła księga urodzin, w której figurował domniemany śląski ojciec Piusa X? Jak to możliwe, że w oficjalnych biografiach rodzice tego papieża raz są biedakami, raz zaś boga­tymi ziemianami? Gdzie są ich groby? Dlaczego sam Pius X nie wypowiadał się publicznie na temat swego pochodzenia? To tylko część pytań, na które stara się odpowiedzieć w tej książce Tadeusz A. Kisielewski.