Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Opublikowany Autor blogksiazki

Z pedagogicznego i społecznego punktu widzenia podjęta przez Autora problematyka jest niezmiernie istotna dla każdego człowieka a tym bardziej dla dziecka. Dotyczy bowiem życia i zdrowia ludzkiego, które stanowi najwyższą wartość. Książka dra Krzysztofa Kruszki ujmuje całościowo problematykę zagrożeń w odniesieniu do jednej konkretnej grupy ludzkiej, a mianowicie dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Nie było dotychczas takiego kompleksowego opracowania na rynku księgarskim, a nie ulega wątpliwości, że jest ono bardzo potrzebne. Współcześnie cywilizacja nie tylko nie zmniejszyła zagrożeń, ale nawet spowodowała ich powiększenie i nasilenie. Publikacja powinna zainteresować zarówno placówki edukacyjne, rodziców, jak wiele innych instytucji, w tym policję oraz mass media.