Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów

Opublikowany Autor blogksiazki

Poradnik odwołuje się do rozumienia patologicznego hazardu jako uzależnienia i w tym też kontekście opisuje samą chorobę oraz określone sposoby jej leczenia. Jest to więc publikacja zarówno dla osób cierpiących na to schorzenie, jak i dla ich rodzin. Autorka starała się zawrzeć wiele wskazówek, sugestii, czy porad, mających zachęcać do poszukiwania pomocy oraz zapoczątkowywania zmian przez każdą zainteresowaną osobę.

Zebrana wiedza wynika z doświadczenia i przeżyć wielu ludzi chorujących na nałogowy hazard i ich rodzin, którymi to doświadczeniami chcieli oni podzielić się z innymi, informacji od terapeutów którzy zetknęli się z tym schorzeniem i podjęli próby leczenia pacjentów z taką diagnozą, naukowych publikacji (przede wszystkim zagranicznych) zajmujących się tym problemem, stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu (głównie amerykańskich i australijskich) tworzonych przez specjalistów, ale również przez samych hazardzistów, którzy podjęli trud zdrowienia z tej ciężkiej i groźnej choroby.

Z recenzji dr Izabeli Horodecki:
To książka przekazująca wiedzę na temat patologicznego hazardu, informująca o przebiegu i możliwościach leczenia oraz etapach procesu zdrowienia w czasie psychoterapii i po jej zakończeniu. Osobom mającym problem z hazardem oraz rodzinom takich osób może pomóc zrozumieć istotę tego schorzenia, zachęcić do szukania pomocy, towarzyszyć w procesie zdrowienia. Konkretne opisy przypadków ilustrują objawy patologicznego hazardu i umożliwiają rozpoznanie ewentualnie istniejącego problemu.

… to wartościowy poradnik, pełen zrozumienia dla trudności chorego hazardzisty i jego bliskich. Zawiera wiele konkretnych propozycji i informacji. Przyczyni się niewątpliwie do lepszego zrozumienia tej problematyki, do uwrażliwienia na nią i tym samym polepszenia profilaktyki patologicznego hazardu.

Książkę tę można polecić zarówno osobom mającym problem z hazardem, uzależnionym od niego, ich rodzinom i bliskim, jak i zainteresowanym tym zagadnieniem fachowcom jako poradnik w rozpoznawaniu patologicznego hazardu, w obchodzeniu się z nim i w leczeniu.