Organizacja sprzedaży, podręcznik, część 1, Ekonomik

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach, do nauczania zawodu sprzedawca na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej pod numerem 06/2006.