Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstem samochodowym, podręcznik, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik dla uczniów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych do zawodu technik pojazdów samochodowych oraz mechanik o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, zgodny z podstawą programową 311(52) i programem nauczania 311(52)/T, UT, SP/MEN/2007.07.18.

W podręczniku zamieszczono m.in.:
* wiadomości dotyczące organizacji przedsiębiorstw samochodowych, zakresu ich działalności, wyposażenia warsztatów samochodowych oraz towarzyszące programy serwisowe i magazynowe,
* omówienie organizacji procesu obsługowo-naprawczego, zasad doboru, kierowania, wynagradzania i szkolenia pracowników,
* treści dotyczące analizy ekonomicznej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zarządzanie jakością i marketingu
* informacje na temat organizacji biura obsługi klienta oraz zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
* ćwiczenia oraz pytania sprawdzające.