Odczarowanie. Z artystami o narkotykach rozmawia Jan Smoleński

Opublikowany Autor blogksiazki

Narkotyki to w Polsce temat zakłamany, który obrósł mitami, stereotypami, myśleniem magicznym – czasem śmiesznym, częściej groźnym. Politycy, ideolodzy i rodzice próbują bowiem zaklinać rzeczywistość, przynosząc zwykle więcej szkód niż pożytku sobie,
swym dzieciom, okazjonalnym użytkownikom, a zwłaszcza uzależnionym.

Jan Smoleński pyta znanych artystów o ich doświadczenia, o zagrożenia, o prywatne dramaty i publiczne opinie. Aktorka Renata Dancewicz, filmowcy: Grzegorz Lipiec i Magdalena Łazarkiewicz, muzycy: Łona, Krzysztof Jaryczewski, Pablopavo, Maciej
Maleńczuk – odczarowują problem narkotyków. Piętnują hipokryzję populistycznych zwolenników ścigania i zamykania w więzieniu za gram marihuany. Pokazują, że największe szkody przynosi karna represja i "panika moralna" w mediach, a nie tabletka "dopalacza" czy skręt z haszyszu. Potępienie i więzienie zamiast empatii i terapii – oto,
co spotyka uzależnionych i co spycha ich na społeczny margines.

Odczarowanie – zbiór wywiadów Jana Smoleńskiego to nie tylko opowieści o "grzaniu po bramach" i narkotycznych uniesieniach aktorek i gwiazd rocka czy hip-hopu to przede wszystkim ostra krytyka obecnego prawa, szkodliwych stereotypów i społecznych przesądów.

Publikacja ukazuje się przy wsparciu Open Society Institute w ramach programu Global
Drug Policy.