Od Smoleńska po Dzikie Pola (Oficyna Wydawnicza IMPULS)

Opublikowany Autor blogksiazki

Teresa Siedlar-Kołyszko
Od Smoleńska po Dzikie Pola
Trwanie Polaków na ziemiach wschodnich I Rzeczypospolitej

Książka zawiera reportaż ziem przedrozbiorowych. Jest to aktualny „stan posiadania” w latach 1986–1998. Autorka napisała ją, by uzmysłowić Polakom w Polsce i Polakom na świecie, że po wschodnich rubieżach są ciągle Polacy-spadkobiercy tamtej Rzeczypospolitej, świadomi swojej przeszłości, tożsamości i dziedzictwa narodowego.

W tym czasie symbolem Polski i Polskości był dla nich Kościół. Walczyli o kościoły aż do zwycięstwa. Powszechnie nosili się po polsku.

Przetrwali wszystko, wywozili ich do Kazachstanu, na Kołymę i Sybir. Wracali na ziemię przodków, na Inflanty, na Żmudź, Wileńszczyznę, na ukochane Polesie i czarnoziemne Podole. Niszczeni, wynaradawiani, odradzali się od korzeni. Przetrwali. Świadomi swego dziedzictwa, są żywym dowodem istnienia i spadkobiercami Wielkiej Królewskiej Rzeczypospolitej.

Polecamy również:

Teresa Siedlar – Kołyszko
Byli, są. Czy będą…?

Zobacz spis treści

Oficyna Wydawnicza IMPULSISBN 978-83-7308-953-2
Wydanie II poprawione i poszerzone, Kraków 2008
Format B5
Objętość 300 stron
Oprawa twarda, szyta