Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu

Opublikowany Autor blogksiazki

"Zasługi naukowe Profesora Jaworskiego sa dobrze znane w środowisku humanistycznym, a Jego dorobek – począwszy od wczesnych studiów nad twórczością Tadeusza Peipera ("U podstaw awangardy"), prac nad wydaniem dzieł lidera Awangardy Krakowskiej i znakomitej książki "Między awangardą a nadrealizmem", poprzez wnikliwe analizy fenomenu procesu twórczego w literaturze ("Piszę, więc jestem") aż do najnowszych publikacji ("Podręcznego słownika terminów literackich" i książki "Zakręty i przełomy: studia o literaturze XX wieku") i wielu innych – doniosły i wznoszący istotny wkład w rozwój polskiej wiedzy o literaturze, zwłaszcza w badania nad współczesną poezją i jej związkami z literaturą światową czy w poszerzanie wiedzy o przemianach świadomości artystycznej."
(ze Wstępu)