Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne

Opublikowany Autor blogksiazki

Niniejsze opracowanie różni się wieloma względami od typowanych, konwencjonalnych opracowań prawa autorskiego. Jego podłoże normatywne normy wychodzące w zakres różnych gałęzi prawa, jednak opiera się na kreowaniu cywilnych praw podmiotowych, co przemawia za wskazaniem jego przynależności do tej gałęzi systemu prawa.

[…] Prawo autorskie jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, co spowodowane jest wpływem postępu technicznego na przedmiot jego regulacji oraz dostosowaniem polskiego prawa do standardów UE. Trzeba podkreślić, że zmiany te zostały obszernie omówione przez Autora monografii.

[…] Układ pracy,wybór zagadnień, sposób ich przedstawiania jest bez zastrzeżeń. Podkreślenia wymaga także, że monografia jest napisana poprawnym prawniczo, a jednocześnie przystępnym językiem. Na uwagę zasługuje przede wszystkim umiejętność stawiania problemów i ich analizy zakończonej jasno wyrażonym stanowiskiem.

Tadeusz Szymanek
Sędzia Sądu Najwyższego