O zaradności obezwładnionych lękiem. Osoby z nerwicowymi zaburzeniami lękowymi a stres

Opublikowany Autor blogksiazki

Opracowanie Jacka K. Olszewskiego podejmuje problematykę radzenia sobie ze stresem w nerwicy lekowej oraz związków pomiędzy stylem, stosowanymi strategiami czy sposobami zaradczymi a czynnikami osobowościowymi i sytuacjami w grupie zaburzeń nerwicowych oraz w grupie kontrolnej. We wprowadzeniu do rozprawy autor przekonuje, że podjęcie problematyki ma wartość zarówno teoriopoznawczą, jak i praktyczną. Istotnie, zagadnienie radzenia sobie przez osoby nerwicowe stosunkowo rzadko stanowiło przedmiot rozważań psychologicznych w ostatnim czasie – opracowanie stanowi tym samym próbę uzupełnienia tej luki. […] Na uznanie zasługuje próba wyodrębnienia poprzez analizę skupień w obu porównywanych grupach podgrup różniących się odmienną strukturą osobowości, a co za tym idzie – odmiennie radzących sobie ze stresem. Zabieg ten poszerza i pogłębia badana problematyk.
Z recenzji prof. Doroty Kubackiej-Jasieckiej