O historykach. Kto jest kim w dziejopisarstwie polskim?

Opublikowany Autor blogksiazki

Gerard Labuda – absolwent Uniwersytetu Poznańskiego i Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich (1936-1943). Docent i profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1946-1970). Kierownik Zakładu Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (1952-1986). Wicedyrektor i dyrektor Instytutu Zachodniego (1955-1961), wiceprezes PAN (1984-1989). Redaktor Historii Pomorza, t. I-III w sześciu częściach i Historii dyplomacji polskiej, t. I-V. Autor wielu prac historycznych, slawistycznych i politologicznych.
"Historyk, jak każdy myślący człowiek, uczy się swego zawodu według zasad obowiązujących w edukacji powszechnej, w jego wypadku w uniwersyteckiej, oraz przepisów i sprawdzianów kwalifikacyjnych, aby on sam z kolei według tych samych zasad mógł nauczać innych badać, poznawać i szerzyć wiedzę o przeszłości dziejowej." (ze wstępu Autora)