Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka jest zbiorem 20 artykułów dotyczących szeroko rozumianej tematyki kobiecej w kulturze żydowskiej, przede wszystkim tej rozwijającej się w kręgu języka Jidysz. Samo zamierzenie jest nowatorskie, bardzo potrzebne ze względu na brak w języku polskim prac poświęconych tej tematyce, imponującej rozmachem i zakresem poruszanych zagadnień, które obejmują kwestie z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, językoznawstwa, historii, historii sztuki, architektury, socjologii, etnografii, a nawet medycyny.