Neurologia. Krótkie kompendium

Opublikowany Autor blogksiazki

Celem tego krótkiego kompendium nie jest nauczanie podstaw neurologii, ale zwięzłe i jasne poinformowanie o jej zasadniczych problemach klinicznych, diagnostycznych i terapeutycznych. Z kompendium nie można nauczyć się codziennej praktyki neurologicznej, ale można zorientować się w całości i przygotować do zasadniczych studiów przedmiotu wymaganych w odnośnych programach. Obszerne streszczenia angielskie mają przybliżyć Czytelnikowi nomenklaturę angielską, gdyż w tym właśnie języku formułowane jest zasadnicze nazewnictwo oraz klasyfikacja chorób i publikowane są najnowsze osiągnięcia wciąż rozwijającej się medycyny klinicznej, w tym również neurologii.