Nędza polityki i moc religii

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka omawia problem współistnienia i współdziałania czynnika religijnego i politycznego w warunkach dzisiejszej demokracji. Dobroczynne i wyzwalające dla obu tych czynników było ich rozdzielnie, co w historii naszej cywilizacji dokonało się za sprawą chrześcijaństwa. Rozdzielenie to miało przede wszystkim na celu wyeliminowanie wojen religijnych i prób zdominowania jednego z tych czynników przez drugi.
Dziś istnieje jednak inne zagrożenie: „czysta separacja” marginalizuje religię wbrew przekonaniom większości obywateli (przykład Republiki Francuskiej) i prowadzi do osłabienia demokracji. Tymczasem państwo potrzebuje „czynnika duchowego” ze strony religii, gdyż samo ma trudności z utrzymaniem i legitymizacją własnej suwerenności.
Paul Valadier jest obecnie profesorem filozofii moralnej i politycznej na Uniwersytecie Katolickim w Lyonie, a dawniej był redaktorem naczelnym wpływowego miesięcznika „Etudes”.