Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka przedstawia historię powstania i rozwoju najważniejszych dziedzin kultury islamu, takich jak medycyna, matematyka, filozofia, astronomia, alchemia oraz architektura i sztuka oraz wpływ, jaki wywarły one na średniowieczną Europę. Rozwój tych dziedzin pokazano w powiązaniu z podstawowymi zasadami religii muzułmańskiej. Autorka omawia czynniki rozwoju omawianych dziedzin w tym dziedzictwo starszych kultur, z którymi islam zapoznał się przede wszystkim przez ruch tłumaczeniowy. To samo dziedzictwo starożytności wywarło później znaczący wpływ na rozwój nauki europejskiej.