Musica ecclesiae nova + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Przedstawiona praca jest opisem dzieła artystycznego zarejestrowanego na płycie CD pod tytułem Musica Ecclesiae Nova. W skład programu wchodzą trzy dzieła sakralne: Jana Maklakiewicza Msza Polska, Johna Ruttera Requiem oraz Pawła Łukaszewskiego Messa per voci e fiatti. Publikacja stanowi ciekawe autorskie studium interpretacji wybranych kompozycji, dzielące obszar badań pod względem ujęcia problemów na odtwórcze i twórcze . […] Ukazuje problematykę wykonawczą jako uwarunkowaną przez kompozytorów, jednak dopuszczającą swobodę kreacji dyrygenta we współdziałaniu z chórzystami i muzykami towarzyszącymi, podlegającą wszechstronnie przemyślanemu, zaplanowanemu i zrealizowanemu procesowi edukacji artystycznej, przy współudziale zespołu amatorskiego – chóru akademickiego z udziałem solistów i muzyków zawodowych. […] Język muzyczny wybranych dzieł lokuje je jako bardzo popularne i cieszące się wielkim uznaniem wśród wykonawców ( wielokrotnie wykonania – Jan Maklakiewicz, John Rutter), a poprzez kompozycję Pawła Łukaszewskiego – zamówioną i prawykonaną pod dyrekcją Moniki Mielko, wnosi istotny wkład w dyscypliny artystyczne, stanowiąc znaczenie animacyjne nie do przecenienia.
[…] Publikację z punktu widzenia autorskiego odniesienia opisu do dyscypliny artystycznej dyrygentura należy uznać za wartościową i wskazującą na wysokie kompetencję autorki. Dyrygentka jawi się jako twórcza interpretatorka sztuki, jednocześnie jako świadomy nauczyciel dysponujący wszechstronnym warsztatem metodologicznym w pracy analityczno-teoretycznej i metodycznym w aspekcie dydaktyki prowadzonych zespołów artystycznych.
Dr hab. Waldemar Górski, prof. AM w Gdańsku