Morfologia matematyczna w teledetekcji

Opublikowany Autor blogksiazki

Morfologia matematyczna jest stosowana w przetwarzaniu i analizie obrazów cyfrowych. Unikalne zdolności operacji morfologicznych pomagają w pewnym sensie przybliżyć proces cyfrowego przetwarzania obrazów do procesu spostrzegania, poprzez uwzględnienie kontekstu, w którym umieszczone są piksele na obrazie. W książce przedstawiono przegląd i opis wybranych operacji morfologii matematycznej, w tym:
* podstawowe operacje morfologiczne,
* operacje z wielokrotnym elementem strukturującym,
* gradienty i laplasjany morfologiczne,
* operacje typu chybił-trafił,
* transformacje geodezyjne,
* filtry morfologiczne.

Zaprezentowano również liczne przykłady zastosowań operacji morfologicznych w przetwarzaniu obrazów cyfrowych w teledetekcji, m.in.: lotniczych i satelitarnych zdjęć optycznych, obrazów radarowych, obrazów lidarowych.

Książka zawiera ponadto przegląd i omówienie bezpłatnego oprogramowania umożliwiającego stosowanie operacji morfologicznych, w tym opis autorskiego oprogramowania BlueNote, w całości poświęconego morfologii matematycznej.

Odbiorcami książki są osoby zajmujące się cyfrowym przetwarzaniem obrazów, nie tylko teledetekcyjnych, a więc studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz praktycy specjalizujący się w teledetekcji, fotogrametrii i, ogólnie, przetwarzaniu obrazów, a także informatycy.

Jest to pozycja wydawnicza potrzebna i dobrze pomyślana. Po pierwsze książka odwołuje się do zagadnień teledetekcji, a te z kolei stanowią (z wyboru) technikę coraz częściej stosowaną w bardzo szerokim spektrum zagadnień współczesnej nauki i techniki. (…) Po drugie metody morfologiczne, będące metodologicznym szkieletem książki, także zyskują na znaczeniu i są dosyć powszechnie używane przez informatyków, zajmujących się technikami wchodzącymi w skład tzw. computer vision.

(prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza)