Moje pierwsze zadania logiczne. 6-7 lat. Łamigłówki mądrej główki

Opublikowany Autor blogksiazki

Rozwiązując zamieszczone w tej książce zadania matematyczne i logiczne dziecko rozwija i dokonali wiele różnych umiejętności. Do szczególnie ważnych należą: zdolność skupienia uwagi, czytanie ze zrozumieniem poleceń i wskazówek, analizowanie problemów, budowanie hipotez i ich weryfikacja, dedukcja i wyciąganie wniosków, dostrzeganie podobieństw, zdolność przewidywania, przejawianie własnej inicjatywy. Przydatność tych umiejętności wykracza oczywiście poza dziedzinę matematyki, ale to właśnie matematyka rozwija je najszybciej i najlepiej. Celem tej publikacji jest danie dziecku narzędzia, dzięki któremu rozwijanie i doskonalenie wymienionych umiejętności stanie się atrakcyjną i przyjazną zabawą.

W książeczce znajdują się zadania, łamigłówki i zagadki logiczne, dzięki którym dziecko pogłębi wiedzę na temat:
* znajomości liczb (porównywanie, układanie w ciągi liczbowe, porządkowanie od najmniejszej do największej);
* dodawania i odejmowania (tabliczka dodawania, znajdowanie właściwej liczby i uzupełnianie do 10…);
* mnożenia i wielu innych działań (liczenie w pamięci, określanie połowy, wielokrotności…).

Wszystkie zostały ułożone według stopnia trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych – dlatego najlepiej rozwiązywać je w zaproponowanej kolejności. Podczas zabawy z tą książeczką dziecku towarzyszy Miluś – puchaty baranek, który rozwiązuje przykładowe zadania, zachęcając je do pracy. Zadania zostały tak pomyślane i opracowane graficznie, aby dziecko nie traktowało ich jako obowiązku podlegającego ocenie, lecz jako zabawę i możliwość wykazania się przed dorosłymi swoimi umiejętnościami.

Na końcu zamieszczono tabliczkę dodawania i mnożenia oraz rozwiązania zadań, aby dziecko mogło sprawdzić swoje odpowiedzi.