Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie

Opublikowany Autor blogksiazki

To pierwsze w Polsce, całościowe wprowadzenie do metodologii badań w glottodydaktyce, przydatne będzie zwłaszcza osobom przygotowującym prace magisterskie czy doktorskie, ale także np. artykuły i inne opracowania naukowe.
Przedstawia szczegółowo główne typy badań i zasady przygotowania prac naukowych – od refleksji teoretycznej, poprzez badanie empiryczne, aż do redakcji tekstu końcowego. Książka przyjazna Czytelnikowi – zawiera liczne przykłady i, ramki z dodatkowymi informacjami, a także słowniczek podstawowych terminów.