Metafizyczni poeci francuscy drugiej połowy XX wieku

Opublikowany Autor blogksiazki

Aleksandra Olędzka-Frybesowa (ur.1923), eseistka, poetka, tłumaczka z kilku języków, przede wszystkim z francuskiego (przekłady dzieł m.in. Simone de Beauvoir, Edgarda Morina, Antoine’a de Saint-Exupery’ego, Paula Valery’go, Simone Weil) i angielskiego (tłumaczenia utworów m.in. Williama Godwina, Grahama Greene’a, Oscara Lewisa). Od 1971 r. członek zespołu redakcyjnego miesięcznika "Literatura na Świecie", przez wiele lat jako kierownik działu francuskiego. Związana z nurtem posoborowego personalizmu katolickiego z kręgu "więzi" i "Znaku", szczególnie uwrażliwiona jest na metafizyczną nutę we współczesnej liryce francuskiej.

Nowoczesna poezja francuska raczej nie kojarzy się Polsce z tonacją metafizyczną. Uznać to trzeba za spuściznę awangardy i błąd optyki po latach politycznych przekładów Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej odsłania się przed polskim czytelnikiem nurt liryki czystej, choć niełatwej, czasem hermetycznej, lecz bardzo rzadko konfesyjnej. Co istotne, nie jest to boczny tor współczesnej poezji francuskiej, lecz jeden z jej nurtów głównych.
Adam Pomorski
Wiceprezes Polskiego Pen Clubu

Nad antologią metafizycznych poetów francuskich drugiej połowy XX wieku Aleksandra Olędzką-Frybesowa pracowała od lat. To właśnie jej zawdzięczamy rozpoznanie tego ukrytego nurtu współczesnej poezji francuskiej. Jakość i precyzja tych często hermetycznych wierzy, znalezienie jakże trafnego odpowiednika w języku polskim dla ich metafizycznego wymiaru jest wybitnym osiągnięciem translatorskim.
Piotr Kłoczowski
Wicedyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza