Meksyk przed konkwistą

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka Justyny Olko wprowadza w fascynujący świat kultur przed hiszpańskiego Meksyku. Szczególną uwagę autorka poświęca Indianom Nahua – popularnie zwanym Aztekami – spadkobiercom i współtwórcom zaawansowanej cywilizacji mezoamerykańskiej.
W książce znajdziemy omówienie wierzeń religijnych, rytuałów, obyczajowości, roli władcy i kobiet w społecznościach tego regionu, ale także zrytualizowanej gry w piłkę, tradycji pisma i tajników malowanych ksiąg, a nawet diety. Prezentując najważniejsze elementy kultury duchowej i materialnej, autorka zapoznaje czytelnika z aktualnym stanem wiedzy i proponuje własne interpretacje rozmaitych zjawisk i zagadnień związanych z cywilizacją przed hiszpańskiej Mezoameryki.

Dr Justyna Olko zajmuje się historią, antropologią i archeologią Mezoameryki prekolumbijskiej i wczesnokolonialnej w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego. Od blisko dziesięciu lat naucza języka nahuatl (azteckiego). Zrealizowała wiele projektów badawczych w Gwatemali i Meksyku. Jest autorką książki Turquoise Diadems and Staffs of Office (2005) oraz kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych, a także redaktorką serii wydawniczej Spotkania Dawnych Kultur.