Matka Teresa z Kalkuty

Opublikowany Autor blogksiazki

Matka Teresa z Kalkuty była katolicką zakonnicą. Dzięki sile swojej osobowości i swojej głębokiej wierze miała ogromny wpływ na rozwój opieki nad biednymi, chorymi i umierającymi. Za swoją działalność otrzymała w 1979 roku Pokojową Nagrodę Nobla. Jej niezwykła duchowość przyczyniła się do tego, że zyskała poparcie całego świata dla swojej misji. Obecnie istnieje około siedmiuset czterdziestu placówek realizujących zadania wyznaczone przez Matkę Teresę.

Ta ilustrowana fotografiami opowieść jest hołdem złożonym Matce Teresie w uznaniu jej nadzwyczajnych osiągnięć. Została napisana przez najbliższą współpracownicę Matki Teresy dla uczczenia pierwszej rocznicy jej śmierci. Większość wykorzystanych w albumie zdjęć nie była nigdy dotąd publikowana. Przedstawiają o­ne różne etapy życia Matki Teresy, jej młodość w Skopje, jej działalność w Indiach, podróże po świecie, spotkania z najważniejszymi osobistościami Kościoła, polityki, kultury, jej uroczysty pogrzeb i wzruszającą beatyfikację. Znaczna część albumu jest jednak poświęcona codziennej pracy sióstr misjonarek miłości i ukazuje, jak charyzmatyczną osobowość posiadała założycielka ich zgromadzenia – Matka Teresa z Kalkuty.

Oddajmy cześć tej drobnej kobiecie zakochanej w Bogu, tej pokornej zwiastunce Ewangelii i niestrudzonej dobrodziejce ludzkości.
Czcimy w Niej jedną z najbardziej znamienitych osobowości naszej epoki. Przyjmijmy Jej przesłanie i naśladujmy Jej przykład.
Jan Paweł II

Sunita Kumar była bliską współpracownicą i przyjaciółką Matki Teresy przez ponad trzydzieści lat. Po zdobyciu wykształcenia w Lahore, Delhi i Kalkucie, pracowała z Matką Teresą od roku 1965 aż do jej śmierci, początkowo jako pośredniczka pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Miłości i zewnętrznymi współpracownikami (także woluntariuszami), a przez ostatnie lata jako rzeczniczka. Wciąż pozostaje w bliskich relacjach ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Miłości. Jest Hinduską i żoną Naresha Kumara, byłego kapitana i zarazem tenisisty biorącego udział w prestiżowych zawodach o Puchar Davisa. Mają troje dzieci i dziewięcioro wnucząt.

Sunita Kumar jest znaną malarką, miała swoje wystawy m.in. we Florencji, Londynie i w Indiach. Jej obrazy przedstawiają samą istotę życia i misji błogosławionej Matki Teresy. Jest również konsultantką znanego domu mody Hermes z Paryża w zakresie kolekcji sari (tradycyjna część garderoby zakładana przez kobiety na subkontynencie indyjskim). Zagrała także epizodyczną rolę w filmie M.F. Husaina zatytułowanym ”Gaja Gamini”.