Matematyka. Matura 2011. Vademecum. Operon + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Nasze vademecum maturalne pozwoli w łatwy i szybki sposób powtarzać wybrane zagadnienia. Publikacja ma atrakcyjną, przejrzystą szatę graficzną, a jej treść jest wzbogacona licznymi schematami, ilustracjami i przykładowymi zadaniami. Publikacja jest pomocna w przygotowaniach do obu poziomów – rozszerzonego i podstawowego.

Pełny zakres materiału:
* Liczby i ich zbiory
* Funkcje i ich własności
* Wielomiany i funkcje wymierne
* Ciągi liczbowe
* Funkcje trygonometryczne
* Planimetria
* Geometria analityczna
* Stereometria
* Rachunek prawdopodobieństwa
* Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne
* Ciągłość i pochodna funkcji