Matematyka, klasa 3, Matematyka wokół egzaminu, arkusze powtórzeniowe, arkusze egzaminacyjne, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Arkusze powtórzeniowe: to pierwsza część książki z zadaniami zamkniętymi i otwartymi umożliwiającymi systematyczne powtarzanie materiału i sprawdzanie się przed egzaminem

Arkusze egzaminacyjne: druga część książki zapewnia integrowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wszystkich działów programowych matematyki w gimnazjum. Tu arkusze o numerach parzystych zawierają zadania zamknięte, a o nieparzystych zadania otwarte. Wyjątek stanowi arkusz 13. Egzamin zawierający oba typy zadań. Arkusz ten pozwala na zapoznanie się z formą oryginalnego arkusza egzaminacyjnego.

Pośród arkuszy znajduje się także gra planszowa Wyścig figur płaskich. Dzięki niej każdy z uczniów będzie biegle stosował wszystkie wzory na pola i obwody figur płaskich w praktyce.