Marketing usług, podręcznik

Opublikowany Autor blogksiazki

W podręczniku przeznaczonym do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa scharakteryzowano rynek usług hotelarskich. Wyjaśniono i omówiono m.in.:
* podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu: rynek, produkt, cena, dystrybucja, promocja,
* badania marketingowe, zarządzanie i planowanie,
* mierniki stosowane w działalności hotelarskiej.
Prezentowane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami i ćwiczeniami.