Maluch uczy się i bawi. 160 gier i zabaw na pierwsze 3 lata życia

Opublikowany Autor blogksiazki

Któż z nas – rodziców – nie pragnie zapewnić swojemu dziecku jak najlepszego startu? Któż z nas nie zna uczucia niepewności towarzyszącego nam przez pierwsze lata życia dziecka?
To właśnie pierwsze trzy lata są okresem najbardziej dynamicznego rozwoju dziecka. W tym czasie rozwija się ono:
– fizycznie – nabywa i doskonali umiejętności z zakresu dużej i małej motoryki,
– poznawczo – myślenie staje się coraz bardziej złożone, dziecko uczy się rozwiązywać problemy,
– werbalnie – uczy się rozumieć mowę i mówić,
– psychologicznie – odkrywa samo siebie,
– społecznie – uczy się sposobów nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,
– emocjonalnie – doskonali sposoby wyrażania emocji.

Aby pomóc dziecku w osiągnięciu pełni rozwojowych możliwości w tym tak trudnym czasie, trzeba pamiętać, że dziecko przede wszystkim uczy się przez zabawę.