Listy do młodego poety

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka zawiera kilka listów Rilkego do Franza Kappusa, który wysłał poecie swoje wiersze.
Rainer Maria Rilke – wybitny austriacki poeta, twórca liryki symbolistycznej; pozostawił po sobie również obszerną korespondencję. Zgromadzone w tomie listy stanowią swoiste credo poetyckie autora.Książka zawiera kilka listów Rilkego do Franza Kappusa, który wysłał poecie swoje wiersze. Przekład Justyny Nowotniak.