Łamigłówki logopedyczne z głoską R. Zadania ułatwiające terapię logopedyczną

Opublikowany Autor blogksiazki

Jest to zbiór blisko 90 różnorodnych pod względem treści i formy zadań do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku od 4 do 10 lat, które mają trudności z realizacją głoski r. Są tu między innymi:
* krzyżówki,
* labirynty,
* szyfrówki,
* wykreślanki,
* skojarzeniówki.
Zadania ułożono zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego. Należy z nich korzystać po wywołaniu głoski r w grupie spółgłoskowej. Większość zadań opartych jest na materiale obrazkowym, by mogły jest rozwiązywać również dzieci, które nie znają jeszcze liter.