Kurpie. Puszcza Zielona. Przewodnik turystyczny

Opublikowany Autor blogksiazki

Kurpie to nazwa regionu etnograficznego i jego mieszkańców. Region położony jest w północnej części Mazowsza, w Puszczy Zielonej (Kurpiowskiej, Myszynieckiej), zwanej kiedyś Zagajnicą.

Obecnie puszcza zajmuje 1/3 powierzchni dawnego lasu. Wytyczenie geograficznych granic Kurpi jest kłopotliwe, bowiem region nigdy nie stanowił wyodrębnionej jednostki terytorialnej. Jedynie północny kres Kurpi nie podlega dyskusji – wyznacza go dawna granica polsko-niemiecka. Uznaje się, że na wschodzie region sięga do rzeki Pisy, na zachodzie – do rzeki Orzyc, na południu – do rzeki Narwi. Jest to obszar ok. 2 tys. km. Kurpie obecnie są podzielone między trzy województwa: mazowieckie (ok. 3/4 regionu), podlaskie (ok. 1/4 regionu) i warmińsko-mazurskie (tylko jedna wieś – Dąbrowy). Głównym ośrodkiem jest 3-tysięczne miasteczko Myszyniec, uznawane za stolicę Kurpi, z którym o prymat konkuruje 4-tysięczna wieś Kadzidło. W regionie mieszka ok. 65 tys. osób (bez przylegających do Kurpi miast: Chorzele, Kolno, Nowogród i Ostrołęka).