Kultura. Socjalizacja. Tożsamość

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka zatytułowana "Kultura -tożsamość-socjalizacja" jest zbiorem tekstów, które dotyczą problematyki kultury i jej wpływu na kształtowanie tożsamości każdego z nas we współczesnym świecie. Zagadnienia omówione w poniższych tekstach zostały poddane interpretacji o charakterze interdyscyplinarnym, są tu odwołania zarówno do koncepcji psychologicznych, socjologicznych jak i filozoficznych, jako że i sama kultura tworzy wciąż nowe konteksty i jest przedmiotem analiz wielu dyscyplin humanistycznych.

O zależnościach między językiem mediów, przekazem telewizyjnym i reklamowym, a społecznymi konstrukcjami wiedzy, wykluczaniem społecznym i podziałem władzy jako wtórnym efektem oddziaływania propagandy i ideologizacji świadomości traktują teksty zawarte w pierwszej części niniejszego opracowania, która zatytułowana została "Wybrane konteksty kultury popularnej. Internet i przekaz medialny a kształtowanie tożsamości".

Tam też znajdą Czytelnicy nieco informacji na temat zależności między oddziaływaniem Internetu czy szerzej cyberprzestrzeni i alternatywnych form życia społecznego (przykładami mogą być tu metaversy: Second Life, czy Lively a także rodzimy portal Nasza Klasa) a konstruowaniem samego siebie w realnym życiu. Część druga, zatytułowana "Współczesne pokolenia młodzieży w Polsce. Tożsamość, wartości i ideologie konsumpcji" przedstawia problematykę kształtowania tożsamości młodzieży wobec wartości, z jednoczesnym pytaniem o możliwość budowania płaszczyzn identyfikacji aksjologicznych w oparciu o teksty utworów muzycznych, filmy czy czytane książki. Autorzy nawiązują do twórczości współczesnej młodym ludziom w Polsce: muzyki hip hopowej, powieści młodych, rozpoczynających karierę literacką pisarzy m.in. Jakuba Żulczyka, Łukasza Orbitowskiego czy Doroty Masłowskiej, ale odwołują się także do współczesnego kina zarówno rodzimego jak i europejskiego i amerykańskiego ( m.in. filmy Magdaleny Piekorz, Dariusza Gajewskiego, Agnieszki Trzos, a obok nich klasyków kina: Quentina Tarantino, Ridleya Scotta, Davida Cronenberga czy braci Wachowskich)

W trzeciej części, nieco odmiennej pod względem struktury od pozostałych, poszczególne teksty stanowią swoją kontynuację i rozwinięcie, zarazem odnosząc się do wspólnej problematyki skonstruowanej wokół rozważań na temat filozofii podmiotu i jego tożsamości wobec rewolucji technologicznej. Jej tytuł -Wirtualny świat. Technologie i zmysły. Filozoficzne konteksty tożsamości sugeruje główne problemy – postawione zostały pytania o istotę człowieczeństwa, granice poznania, a także sposoby i możliwości konstruowania tożsamości w postmedialnym świecie. Oprócz części filozoficznej praca zawiera liczne dygresje i nawiązania do świata popkultury i literatury z gatunku science fiction, a zwłaszcza do twórczości Philipa K.Dicka.

Część czwarta i ostatnia opracowania odnosi się do problemów tożsamości płciowej i jej płaszczyzny kulturowej, którą stanowi społeczny wymiar płci, znany i określany w literaturze przedmiotu jako gender. Zatytułowana ona została: "Ciało i reprezentacje płci w kulturze popularnej. Kształtowanie tożsamości w perspektywie gender" Najistotniejszą rolę w kształtowaniu tożsamości pełni tutaj jak się wydaje przekaz medialny ze szczególnym uwzględnieniem reklam kosmetyków, programów promujących metamorfozy wyglądu, a także pokazów mody. Podstawę rozważań stanowi analiza tego w jaki sposób społeczny dyskurs ciała i jego (nie)doskonałości wpisują się w kulturowe wzorce i wymagania z uwzględnieniem takich zjawisk jak somatyzacja tożsamości, fashion victims, anoreksja i bulimia. Nawiązano także do problemu traktowania ciała jako narzędzia zarobkowania i omówiono takie zjawiska jak sponsoring, a także niektóre uwarunkowania i formy prostytucji.