Kształcenie zintegrowane, klasa 2, Zajęcia komputerowe, podręcznik, MiGra + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć komputerowych na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej. W zakresie treści i metod nauczania zachowany jest zintegrowany system nauczania. Uczniowie zdobywają umiejętności posługiwania się komputerem i programami komputerowymi, a następnie, wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem danego programu, utrwalają wybrane treści z różnych edukacji zawarte w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.