Kształcenie zintegrowane, klasa 2, Wiem, co czytam, ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, Żak

Opublikowany Autor blogksiazki

Umiejętność czytania ze zrozumieniem ma szczególne znaczenie w procesie edukacji. Może i powinna być kształtowana i doskonalona we wszystkich jego obszarach, na każdym etapie. "Podstawowa alfabetyzacja funkcjonalna, czyli rozumienie prostych związków w tekstach czytanych w języku ojczystym, to elementarna kompetencja, która warunkuje dostęp do kultury symbolicznej i korzystanie z jej zasobów".