Kształcenie zintegrowane, klasa 2, Raz dwa trzy teraz My!, podręcznik, część 1, Nowa Era + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka dla klasy drugiej dostępna jest w dwóch częściach przeznaczonych odpowiednio na semestr pierwszy i drugi.

Obydwie części książki charakteryzują się bogatą i zróżnicowaną zawartością, przy czym owo zróżnicowanie dotyczy nie tylko stopnia trudności prezentowanych tekstów, ale też ich formy. Na przykład teksty z cyklu „Zaglądam do alfabetu” z dominującą przypominaną literę. Towarzyszy im alfabet z wyróżnioną przypominaną literą. Z kolei cykl tekstów „Z życia klasy” wprowadza tematykę społeczno-etyczną z elementami wychowawczymi, a cykl „Spotkania z lekturą” prezentuje literackich klasyków takich jak Brzechwa czy Tuwim oraz najlepszych współczesnych autorów. Warte zauważenia są wywiady z ciekawymi ludźmi jak Marek Kamiński czy Janina Ochojska oraz teksty historyczne przybliżające dzieciom wielkich Polaków. Warstwa graficzna to większa ilość dużych zdjęć, w tym rozkładówki przyrodnicze z dużymi, poglądowymi fotografiami roślin, zwierząt, krajobrazów.