Kształcenie zintegorwane, klasa2, Razem w szkole, zeszyt 3, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele!
Zeszyt 3. uzupełnia treści zawarte w podręczniku Razem w szkole. Część 3.
Dzieci, korzystające z tego zeszytu, utrwalają wiadomości i doskonalą umiejętności zdobyte podczas zajęć.