Kryminalistyka, psychiatria i psychologia sądowa, medycyna sądowa

Opublikowany Autor blogksiazki

Czeka Cię egzamin z kryminalistyki lub zaliczenie zajęć z medycyny sądowej? Chcesz sprawdzić swoją wiedzę z psychiatrii i psychologii sądowej? Będziesz próbował dostać się na aplikację? A może już kończysz aplikację i przygotowujesz się do egzaminu końcowego?
Czy umiesz odpowiedzieć na takie pytania:
Co to jest modus operandi?
Czym zajmują się policyjne "Archiwa X"?
Czy schizofrenię można odziedziczyć?
Jaka jest nazwa zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi?
Jak odróżnić plamy opadowe od sińców?
Co to są tak zwane "róże cmentarne"?
Na czym polega zadzierzgnięcie?
Testy pozwalają nie tylko pogłębić wiedzę, ale także ją usystematyzować. Nie jest to typowy zbiór banalnych i przewidywalnych pytań, na które nie ucząc się można wydedukować odpowiedź. To pierwszy zestaw testów uwzględniający tematykę medycyny sądowej przygotowany dla prawników.